AMADIBA NEXT PROJECTE INTEGRAT D’INSERCIÓ LABORAL

El projecte que duem a terme des dels Serveis d’Orientació Laboral d’amadiba, anomenat AMADIBA NEXT, està finançat per la Unió Europea – Next Generation EU –  i impulsat pel SOIB.

Destinataris:

  • El projecte integrat d’inserció laboral es dirigeix  a joves majors de 17’5 i menors de 30 anys, que formen part de col·lectius en risc d’exclusió social.
  • Els itineraris individualitzats i personalitzats s’han d’adreçar a col·lectius vulnerables respecte al mercat laboral, inscrits en el SOIB com a desocupats de llarga durada, amb especials dificultats d’ocupabilitat. La definició del perfil d’aquest col·lectiu es troba a disposició de les persones interessades en el web soib.es
  • La persona participant no pot estar realitzant un altre itinerari en el marc d’aquesta convocatòria.

Cobertura: 14 mesos.

Horaris: de 8.00 a 20.00 hores.

Punts d’atenció Permanent:

  • Palma: de dilluns a divendres, de 8.00 a 16.00 hores. Carrer Ca na Vinagre, 11.

L’atenció a les persones participants garanteix un pla d’accions que es desenvolupa en els itineraris individualitzats i personalitzats, centrat en dos àmbits: d’orientació i acompanyament i de formació. 

Àmbit d´Orientació i Acompanyament. És un servei integral que té per objecte la informació, el diagnòstic de la situació individual, l’assessorament, la motivació i l’acompanyament en les transicions laborals, des de l’educació en el mon laboral o bé entre les diferents situacions d’ocupació i desocupació que es poden donar al llarg de la vida laboral. Té per finalitat ajudar les persones participants a millorar l’ocupabilitat, promoure’n la carrera professional i facilitar-ne la contractació i/o orientar cap a l’autoocupació.

Dins aquest àmbit les persones participants rebran, com a mínim, 120 hores, entre accions individuals i grupals d’orientació i acompanyament.

  • Diagnòstic individual i elaboració del perfil.

         Objectius: Garantir una acollida de qualitat.

         Realitzar el procediment de diagnòstic.

  • Disseny de l’itinerari individualitzat i personalitzat d’ocupació.

         Objectiu: Elaborar de forma conjunta el Pla de Treball.

  • Accions d’informació, assessorament i ajuda tècnica.

Objectius: Informar a les persones usuàries sobre els recursos disponibles del seu territori.

  • Accions de seguiment i acompanyament.

Objectius: Analitzar l’itinerari d’inserció laboral de la persona  usuària.

Afavorir la motivació de la persona usuària.

           Mantenir el lloc d’ocupació de la persona usuària.

Àmbit de FORMACIÓ. Té l’objectiu de proporcionar a les persones participants formació laboral “a mida”, adaptada i vinculada als buits de mercat  detectats en l’entorn laboral i en els itineraris individualitzats i personalitzats dissenyats. Les accions formatives de qualificació i requalificació professional han de permetre a les persones participants adquirir coneixements tècnics i habilitats adequats i suficients per incrementar l’ocupabilitat.

Totes les persones participants rebin com a mínim 100 hores de formació.. Les ofertes formatives son les següents:

Codi MF        Denominació del mòdul formatiu (MF)                                                     Hores     
MF1866_2 Activitats d’Educació En El Temps Lliure Infantil i Juvenil 60h
MF1867_2 Processos Grupals i Educatius En El Temps Lliure Infantil i Juvenil 30h
MF1868_2 Tècniques i Recursos d’Animació En Activitats De Temps Lliure 60h
MF1016_2 Suport En l’Organització d’Intervenció En l’Àmbit Institucional 100h
MF0257_1 Servei Bàsic de Restaurant i Bar 120h
MF1322_1 Recepció i Despatx De Treballs De Reprografia 70h
MF1324_1 Operacions D’Acabat en Reprografia 70h

A més dels àmbits d’actuació, les persones participants han de rebre, en cas de finalitzar satisfactòriament l’itinerari individualitzat i personalitzat, l’incentiu a la participació per un import de 1.800€.

Perspectiva de gènere. El projecte promou avançar cap a la plena inclusió de les dones en el mercat laboral des d’un criteri d’igualtat d’oportunitats i augmentar el nivell de la qualitat de vida de les dones en situació de vulnerabilitat. 

Contacte

Per a més informació empleni el formulari i li respondrem al més aviat possible.

Centre de formació professional

• Totheducatiu •