CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT (SOIB) MALLORCA

Especialitats formatives no conduents a certificats de professionalitat

Espanyol elemental per a estrangers FCOL002PO.
Metodologia i tècniques de resolució de conflictes SSCG056PO.
Competència clau: comunicació en llengua castellana n2 FCOV22.
Competència clau: comunicació en llengua catalana n2 FCOV24.
Primers auxilis per a discapacitats AFDP016PO.
Formació en competències personals per a l’ocupació FCOO07.
Tècniques de cerca d’ocupació eficaç FCOO05.
Competències digitals bàsiques per a l’ocupació FCOI07.
Alfabetització informàtica: informàtica internet FCOI02.
Competència clau: competència matemàtica n2 FCOV3.

0
Alumnes titulats
0
Professionals
0%
Inserció laboral

Centre de formació professional

• Totheducatiu •