DOCUMENTS INSTITUCIONALS


Pla d’atenció a la diversitat (PAD)


Projecte educatiu de centre


Plan Digital de Centro


Pla d’acció tutorial 


Reglament d’organització i funcionament 

0
Alumnes titulats
0
Professionals
0%
Inserció laboral

Centre de formació professional

• Totheducatiu •