GUIA LLENÇA’T

Després d’anys d’experiència en l’atenció de joves en risc d’exclusió social, amadiba detecta la necessitat de crear una guia perquè els joves i les persones que treballen per a ells tenguin al seu abast tota la informació per a la seva inclusió educativa i laboral a la societat actual.

Aquesta guia, anomenada Llença’t, és un material que pretén  impulsar la inclusió sociolaboral dels joves. Especialment dels que es troben en risc d’exclusió social i/o que tenen discapacitat intel·lectual, física i/o sensorial.

L’objectiu general de la guia és presentar aquest recurs a totes les illes (Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera) perquè veiem imprescindible:

 1. Fer una radiografia de la realitat juvenil envers el context sociolaboral a Balears.

 2. Crear una eina de treball per a professionals, empreses i joves.

 3. Desplegar una xarxa de treball a Menorca, Eivissa, Formentera i Mallorca amb diferents entitats d’inclusió sociolaboral i serveis de joventut.

Podeu descarregar la guia fent servir el codi QR o clicant aquí Guia Llença’t (PDF).

També podeu consultar el Google site de la guia a la següent adreça: https://sites.google.com/amadiba.org/guiallencatamadiba/inici

Contacte

Per a més informació empleni el formulari i li respondrem al més aviat possible.

Centre de formació professional

• Totheducatiu •

FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ TÈCNIC EN ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

Horari d’horabaixa (vespertí)  de 14:00 a 20:00
El curs té una durada total de 2000 hores:
1r curs  1000 hores lectives
2n curs 600 hores lectives 400 hores de pràctiques
Places vacants: 22

Estudis concertats
Els estudis estan concertats per la Conselleria d’Educació i són totalment gratuïts. Els alumnes abonaran una única quota de 50€ a l’inici del curs en concepte de matrícula i assegurança.

Requisits d’accés:

 • ESO
 • 2n BUP
 • Tècnic o tècnic auxiliar
 • PQPI o FP Bàsic
 • Proves lliures d’accés al cicles de grau mitjà
 • Estudis homologats d’altres països

Resum
El Projecte Educatiu de l’FP Tècnic en atenció a persones en situació de dependència és per a alumnes interessats en treballar a residències, centres de dia, vivendes tutelades, domicili i/o serveis de teleassistència; donant suport a persones en situació de dependència i/o diferents tipus de discapacitat.

Objectius d’aprenentatge:

 • Organitzar i realitzar les tasques d’higiene personal, alimentació, neteja i tramitació de documents al domicili i a institucions de les persones en situació de dependència.
 • Realitzar les intervencions relacionades amb l’estat físic de les persones en situació de dependència. Donar resposta a situacions d’emergència i risc per a la salut tècniques de primers auxilis.
 • Implementar intervencions de suport psicosocial.
 • Aplicar tècniques i estratègies per al manteniment i desenvolupament de les habilitats d’autonomia personal i social de les persones en situació de dependència emprant ajudes tècniques i de comunicació.

Sortides professionals

 • Cuidador o cuidadora de persones en situació de dependència en diferents institucions i/o domicilis.
 • Assistent d’atenció domiciliària.
 • Treballador o treballadora familiar.
 • Auxiliar d’educació especial.
 • Teleoperador/a de teleassistència.

Centre de formació professional

• Totheducatiu •