UVAI Unitats Volants d’Atenció a la Inclusió

Són programes de suport a alumnes amb necessitats educatives especials en els col·legis en els quals estan matriculats, per a facilitar la seva inclusió i potenciar el seu desenvolupament en les diferents etapes escolars.

Aquests programes estan a càrrec d’un equip multidisciplinari d’Amadiba per a oferir un suport tècnic als centres a nivell docent, professional i familiar; així com per a coordinar-se i treballar en xarxa amb els diferents recursos comunitaris.

Amadiba compta amb dues modalitats d’UVAI:

  • Per a alumnat amb TEA (trastorn de l’espectre de l’autisme).

  • Per a alumnat amb discapacitat intel·lectual associada a alteracions cromosòmiques o a malalties rares.

Destinataris: alumnat amb necessitats educatives especials, de 3 a 16 anys, escolaritzats en modalitat ordinària als centres de les quatre illes.

Cobertura: calendari de curs escolar.

Horari: vinculat a l’horari de cada centre escolar.

Des dels programes UVAI també s’organitzen formacions:

Centre de formació professional

• Totheducatiu •