FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ TÈCNIC EN ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

Horari d’horabaixa (vespertí)  de 14:00 a 20:00
El curs té una durada total de 2000 hores:
1r curs  1000 hores lectives
2n curs 600 hores lectives 400 hores de pràctiques
Places autoritzades: 20

Estudis concertats
Els estudis son privats i homologats per la Conselleria d’Educació i són totalment gratuïts.

Requisits d’accés:

 • ESO
 • 2n BUP
 • Tècnic o tècnic auxiliar
 • PQPI o FP Bàsic
 • Proves lliures d’accés al cicles de grau mitjà
 • Estudis homologats d’altres països

Resum
El Projecte Educatiu de l’FP Tècnic en atenció a persones en situació de dependència és per a alumnes interessats en treballar a residències, centres de dia, vivendes tutelades, domicili i/o serveis de teleassistència; donant suport a persones en situació de dependència i/o diferents tipus de discapacitat.

Objectius d’aprenentatge:

 • Organitzar i realitzar les tasques d’higiene personal, alimentació, neteja i tramitació de documents al domicili i a institucions de les persones en situació de dependència.
 • Realitzar les intervencions relacionades amb l’estat físic de les persones en situació de dependència. Donar resposta a situacions d’emergència i risc per a la salut tècniques de primers auxilis.
 • Implementar intervencions de suport psicosocial.
 • Aplicar tècniques i estratègies per al manteniment i desenvolupament de les habilitats d’autonomia personal i social de les persones en situació de dependència emprant ajudes tècniques i de comunicació.

Sortides professionals

 • Cuidador o cuidadora de persones en situació de dependència en diferents institucions i/o domicilis.
 • Assistent d’atenció domiciliària.
 • Treballador o treballadora familiar.
 • Auxiliar d’educació especial.
 • Teleoperador/a de teleassistència.
0
Alumnes titulats
0
Professionals
0%
Inserció laboral

Centre de formació professional

• Totheducatiu •