CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT ATENCIÓ A L’ALUMNAT AMB NECESSITATS ESPECIALS (ACNEE) EN CENTRES EDUCATIUS (SSCE0112)

Família professional: Serveis socioculturals i a la comunitat

Nivell de qualificació professional: 3

Horari d’horabaixa de les 14:00 a les 20:00
El curs té una duració total de 550 hores:
470 hores teòriques
80 hores de pràctiques 

Estudis subvencionats
Els estudis estan subvencionats per el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB).

Requisits d’accés:

 • Tenir complits 16 anys.
 • Títol de batxiller o equivalent (cicle formatiu de grau mitjà o superior, entre altres).
 • En cas de no disposar de titulació es realitzaran proves de competències.

Resum
Acompanyament de l’alumnat amb necessitats educatives especials (ACNEE) tant en els desplaçaments, com a la realització de les activitats relacionades amb els programes de autonomia, com en la realització de les activitats relacionades amb els programes de autonomia personal e higiene d’ensenyament-aprenentatge, durant el període escolar, utilitzant metodologia, tècniques i recursos, sota la supervisió de l’equip interdisciplinari del centre educatiu, per satisfer les necessitats bàsiques de netedat, alimentació i descans del ACNEE, procurant la seva autonomia i garantint la seguretat del mateix, complint amb la normativa en els centres educatius.

Objectius d’aprenentatge:

 • Acompanyar a l’alumnat amb necessitats educatives especials (ACNEE) en els desplaçaments interns en el centre educatiu..
 • Executar, en col·laboració amb el tutor/a i/o amb l’equip interdisciplinari del centre educatiu, els programes educatius del alumnat amb necessitats educatives especials (ACNEE) a la seva aula de referencia.
 • Atendre i vigilar en la activitat d’oci al alumnat amb necessitats educatives especials (ACNEE), participant juntament amb el/la tutor/a en el desenvolupament tant dels programes d’autonomia social com als programes d’activitats lúdiques.
 • Atendre a l’alumnat amb necessitats educatives especials (ACNEE) en el menjador escolar, participant amb l’equip interdisciplinari del centre educatiu en la implementació dels programes d’hàbits d’alimentació.

Sortides professionals

 • Auxiliar tècnic educatiu. Ajudant tècnic educatiu.
 • Especialista de suport educatiu.
 • Educador/a.
 • Integrador/a social.

Contacte

Per a més informació empleni el formulari i li respondrem al més aviat possible.

Centre de formació professional

• Totheducatiu •