CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES AL DOMICILI (SSCS0108)

Família professional: Serveis socioculturals i a la comunitat

 Nivell de qualificació professional: 2

Horari d’horabaixa de les 15:00 a les 20:00
El curs té una duració total de 600 hores:
480 hores teòriques
120 hores de pràctiques 

Estudis subvencionats
Els estudis estan subvencionats per el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB).

Requisits d’accés:

  • Tenir complits 16 anys.
  • ESO, CP de nivell 1 de la mateixa família professional, CP nivell 2 o qualsevol altra titulació superior.
  • En cas de no disposar de titulació es realitzaran proves de competències.

Resum
El certificat de professionalitat és per persones interessades en treballar en l’àmbit soci-sanitari ajudant al domicili a persones amb especials necessitats de salut física, psíquica i social, aplicant les estratègies i procediments més adequats per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l’entorn.

Objectius d’aprenentatge:

  • Desenvolupar intervencions d’atenció física domiciliària dirigides a persones amb necessitats d’atenció sociosanitària.
  • Desenvolupar intervencions d’atenció psicosocial domiciliària dirigides a persones amb necessitats d’atenció sociosanitària.
  • Desenvolupar les activitats relacionades amb la gestió i funcionament de la unitat convivencial.

Sortides professionals

  • Auxiliar d’ajuda al domicili.
  • Assistent d’atenció domiciliària.
  • Cuidador de persones majors, amb discapacitat i/o convalescents al domicili.
0
Alumnes titulats
0
Professionals
0%
Inserció laboral

Centre de formació professional

• Totheducatiu •