CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS (SSCS0208)

Família professional: Serveis socioculturals i a la comunitat

Nivell de qualificació professional: 2

Horari d’horabaixa de les 14:00 a les 20:00
El curs té una duració total de 450 hores:
370 hores teòriques
80 hores de pràctiques 

Estudis subvencionats
Els estudis estan subvencionats per el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB).

Requisits d’accés:

  • Tenir complits 16 anys.
  • ESO, CP de nivell 1 de la mateixa família professional, CP nivell 2 o qualsevol altra titulació superior.
  • En cas de no disposar de titulació es realitzaran proves de competències.

Resum
El certificat de professionalitat és per persones interessades en treballar en l’atenció a persones dependents en l’àmbit sociosanitari en una institució on es desenvolupi la seva actuació, aplicant les estratègies dissenyades per l’equip interdisciplinari competent i els procediments per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l’entorn.

Objectius d’aprenentatge:

  • Preparar i recolzar les intervencions d’atenció a les persones i al seu entorn en l’àmbit institucional indicades per l’equip interdisciplinari.
  • Desenvolupar intervencions d’atenció física dirigides a persones dependents en l’àmbit institucional.
  • Desenvolupar intervencions d’atenció sociosanitària dirigides a persones dependents en l’àmbit institucional.
  • Desenvolupar intervencions d’atenció psicosocial dirigides a persones dependents en l’àmbit institucional.

Sortides professionals

  • Cuidador de minusvàlids físics, psíquics i sensorials.
  • Cuidador de persones dependents en institucions.

Contacte

Per a més informació empleni el formulari i li respondrem al més aviat possible.

Centre de formació professional

• Totheducatiu •