CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT DINAMITZACIÓ D’ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE EDUCATIU INFANTIL I JUVENIL

Família professional: Serveis socioculturals i a la comunitat 

Nivell de qualificació professional: 2

Horari d’horabaixa de les 14:00 a les 20:00
El curs té una duració total de 310 hores:
150 hores teòriques
160 hores de pràctiques 

Estudis subvencionats
Els estudis estan subvencionats per el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB).

Requisits d’accés:

  • Tenir complits 16 anys.
  • ESO, CP de nivell 1 de la mateixa família professional, CP nivell 2 o qualsevol altra titulació superior.
  • En cas de no disposar de titulació es realitzaran proves de competències.

Resum
El certificat de professionalitat és per a persones interessades en treballar en organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de temps lliure educatives dirigides a la infància i la joventut, en el marc de la programació general d’una organització, aplicant les tècniques específiques d’animació grupal, incidint explícitament a l’educació en valors i atenent a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

Objectius d’aprenentatge:

  • Organitzar, dinamitzar i avaluar activitats en el temps lliure educatiu infantil i juvenil.
  • Actuar en processos grupals considerant el comportament i les característiques evolutives de la infància i joventut.
  • Emprar tècniques i recursos educatius d’animació en el temps lliure.

Sortides professionals 

  • Monitors d’educació i temps lliure.
  • Monitor/a de temps lliure educatiu infantil i juvenil.
  • Monitor/a de campaments, d’albergs de joventut, de cases de colònies, de granges-escoles, d’aules i escoles de naturalesa.
  • Monitor/a d’activitats en el marc escolar.

Contacte

Per a més informació empleni el formulari i li respondrem al més aviat possible.

Centre de formació professional

• Totheducatiu •