CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT DIRECCIÓ I COORDINACIÓ D’ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE EDUCATIU INFANTIL I JUVENIL (SSCB0211)

Família professional: Serveis Socioculturals i a la Comunitat

Nivell de qualificació professional: 3

Horari d’horabaixa de les 14:00 a les 20:00
El curs té una duració total de 410 hores:
290 hores teòriques
120 hores de pràctiques 

Estudis subvencionats
Els estudis estan subvencionats per el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB).

Requisits d’accés: 

 • Tenir complits 16 anys.
 • Títol de batxiller o equivalent (cicle formatiu de grau mitjà o superior, entre altres).
 • En cas de no disposar de titulació es realitzaran proves de competències.

Resum:
Planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de temps lliure educatiu, dirigits a la infància i la joventut en tots els seus aspectes, representant interna i externament a aquests, assumint la creació, control i dinamització de l’equip de personal monitor.

Objectius d’aprenentatge: 

 • Planificar, organitzar, gestionar i avaluar projectes de temps lliure educatiu.
 • Actuar en processos grupals considerant el comportament i les característiques evolutives de la infància i joventut.
 • Emprar tècniques i recursos educatius d’animació en el temps lliure.
 • Generar equips de personal monitor, dinamitzant-los i supervisant-los en projectes educatius de temps lliure infantil i juvenil.

Sortides professionals:

 • Coordinador/a de temps lliure
 • Coordinador/a de temps lliure educatiu infantil i juvenil.
 • Director/a de temps lliure educatiu infantil i juvenil.
 • Responsable de projectes de temps lliure educatiu infantil i juvenil.

Contacte

Per a més informació empleni el formulari i li respondrem al més aviat possible.

Centre de formació professional

• Totheducatiu •