FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA EN ACCÉS I CONSERVACIÓ D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Preinscripció

Horari continuada matí de 8:00 a 14:00
El curs té una duració total de 2000 hores:
1r 960 hores lectives
2n 800 hores lectives  i 240 hores de pràctiques
Places vacants: 18

Estudis concertats
Estudis amb opció a beca de fins al 100%. Parlar amb el centre de formació per a més informació.

Requisits d’accés:

 • Tenir 15 anys o complir-los abans de dia 1 de gener i no superar els 17 anys en el moment d’accés ni durant l’any natural en curs.
 • Haver cursat el primer cicle de la ESO o el segon curs de la ESO.
 • Haver estat proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors
  legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

Resum

Aquest professional desenvolupa principalment la seva activitat professional per compte d’altri, tant en l’àmbit públic, l’Administració General de l’Estat, les administracions autonòmiques o locals, com en entitats de caràcter privat, ja siguin grans, mitjanes o petites empreses, en gimnasos i federacions esportives, en piscines, espais naturals, parcs aquàtics, empreses de serveis esportius, empreses de turisme actiu, hotels, càmpings, balnearis i centres d’SPA, empreses de gestió esportiva, clubs i associacions esportiu-recreatives i d’oci, centres educatius i instal·lacions esportives afins, i sota la supervisió directa d’un responsable superior.


Objectius d’aprenentatge:

 • Realitzar operacions d’atenció en el control d’accés, circulació, i assistència als usuaris de la instal·lació i d’acompanyament a visitants, grups i individus segons el seu nivell d’autonomia.
 • Fer tasques auxiliars d’assistència a l’organització i desenvolupament de les activitats físic esportives, distribuint i col·locant els materials, equips i elements auxiliars necessaris per a l’activitat a realitzar segons requeriment del tècnic responsable.
 • Realitzar operacions auxiliars de prevenció d’accidents inspeccionant i mantenint en bon estat els senyals d’emergència i informació, així com els equips de primers auxilis i la farmaciola.
 • Participar en la generació d’entorns segurs en situacions d’emergència seguint protocols d’actuació establerts.
 • Fer treballs de manteniment bàsic i reparació de petits desperfectes detectats en les instal·lacions que no requereixin els coneixements d’un especialista.
 • Fer tasques bàsiques d’emmagatzematge i arxiu d’informació i documentació, tant en suport digital com convencional, d’acord amb els protocols establerts.
 • Realitzar labors de reprografia i enquadernat bàsic de documents d’acord amb els criteris de qualitat establerts.
 • Tramitar correspondència i paqueteria, interna o externa, utilitzant els mitjans i criteris establerts.
 • Realitzar operacions bàsiques de tresoreria, utilitzant els documents adequats en cada cas.
 • Rebre i realitzar comunicacions telefòniques i informàtiques transmetent amb precisió la informació encomanades segons els protocols i la imatge corporativa.
 • Fer les tasques bàsiques de manteniment del magatzem de material d’oficina, preparant les comandes que assegurin un nivell d’existències mínim.
 • Atendre el client, utilitzant les normes de cortesia i demostrant interès i preocupació per resoldre satisfactòriament les seves necessitats.

Sortides professionals

 • Acompanyant d’usuaris en instal·lacions esportives.
 • Auxiliar de control d’instal·lacions esportives.
 • Auxiliar de serveis generals.
 • Ajudant Control i Manteniment.
 • Classificador / classificadora i/o repartidor de correspondència.
 • Conserge de col·legis.
 • Conserge d’instal·lacions.
 • Conserge de piscines.
 • Mossa / mosso vestuari de piscines.
 • Ordenança.
 • Subalterna / subaltern de dependències.
 • Subalterna / subaltern de piscines.
 • Taquillera / taquiller.

Contacte

Per a més informació empleni el formulari i li respondrem al més aviat possible.

Centre de formació professional

• Totheducatiu •