FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA EN CUINA I RESTAURACIÓ

Preinscripció

Horari continuada matí de 8:00 a 14:00
El curs té una duració total de 2000 hores:
1r 960 hores lectives
2n 800 hores lectives  i 240 hores de pràctiques
Places vacants: 18

Estudis concertats
Els estudis estan concertats per la Conselleria d’Educació i són totalment gratuïts. Els alumnes abonaran una única quota de 50€ a l’inici del curs en concepte de matrícula i assegurança.

Requisits d’accés:

 • Tenir 15 anys o complir-los abans de dia 1 de gener i no superar els 17 anys en el moment d’accés ni durant l’any natural en curs.
 • Haver cursat el primer cicle de la ESO o el segon curs de la ESO.
 • Haver estat proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors
  legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

Resum
El Projecte Educatiu de l’FP Bàsica de Cuina i Restauració és per a alumnes interessats en treballar  en el sector de l’hostaleria, en establiments de restauració, bars, cafeteries, en tendes especialitzades de menjars preparats i en empreses dedicades a l’emmagatzemament envasat i distribució de productes alimentaris.

Objectius d’aprenentatge:

 • Executar operacions bàsiques d’aprovisionament, preelaboració i conservació culinaris.
 • Assistir en l’elaboració culinària i realitzar i presentar preparacions senzilles.
 • Assistir en el servei d’aliments i begudes.
 • Executar operacions bàsiques d’aprovisionament, i preparar i presentar begudes senzilles i menjars ràpids.
 • Realitzar les operacions de recepció i rentat de mercaderies procedents de serveis de catering.
 • Realitzar operacions de neteja i d’higiene general en equips i instal·lacions i de suport a la protecció ambiental en la indústria alimentària, segons les instruccions rebudes.
 • Proporcionar atenció i informació operativa, estructurada i protocolaritzada al client.

Sortides professionals

 • Ajudant o auxiliar de cuina.
 • Ajudant d’economat d’unitats de producció i servei d’aliments i begudes.
 • Auxiliar o ajudant de cambrer en sala.
 • Auxiliar o ajudant de cambrer en bar-cafeteria.
 • Auxiliar o ajudant de barman.
 • Auxiliar o ajudant de cuina en establiments amb oferta alimentària d’elaboració senzilles i ràpides (tapes, plats combinats, entre d’altres).
 • Ajudant d’economat d’unitats de producció i servei d’aliments i begudes.

Contacte

Per a més informació empleni el formulari i li respondrem al més aviat possible.

Centre de formació professional

• Totheducatiu •