PROGRAMA DE QUALIFICACIÓ INICIAL ESPECÍFIC PER ALUMNES AMB DISCAPACITAT INTELECTUAL (PQIE) AUXILIAR DE REPROGRAFIA

Preinscripció

Horari de matí de 8:00 a 14:00 

Estudis subvencionats. Els estudis estan subvencionats  per la Conselleria d’Educació i són totalment gratuïts.

Requisits d’accés: 

  • Tenir complits 16 anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els 21 anys d’edat al moment de l’accés o durant l’any natural en curs.
  • No estar en possessió d’una altra titulació acadèmica.
  • Tenir un 33% de discapacitat o més (PQIE).

Resum
El Programa de Qualificació Inicial Auxiliar en serveis de reprografia és per alumnes interessats en treballar com a auxiliars de reprografia, però que tenen dificultats per adaptar-se amb èxit al segon cicle de l’Educació Secundària Obligatòria. 

Objectius d’aprenentatge: 

Recepcionar i despatxar l’encàrrec del client i realitzar la reproducció, enquadernació funcional i altres acabats propis de reprografia preparant els materials necessaris i ajustant les diferents màquines i equips reprogràfics en funció de les indicacions de qualitat i de reproducció establertes aplicant el pla de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Sortides professionals

  • Depenent de reproducció de documents (fotocòpies)
  • Operador de màquina reprogràfica (impressió arts gràfiques)

Contacte

Per a més informació empleni el formulari i li respondrem al més aviat possible.

Centre de formació professional

• Totheducatiu •