PRÒXIMS CURSOS 2018-06-18T09:19:53+00:00

PRÒXIMS CURSOS

Certificat de professionalitat Atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials (ACNEE) en centres educatius.
Fes clic aquí per accedir a tota la informació.

Formació professional bàsica en Cuina i restauració
Fes clic aquí per accedir a tota la informació.

Realitzar tràmit d’admissió


Recordau que per fer la mátricula el procés demanarà un codi de centre:
el codi del centre TothEducatiu és 07015151.

Formació Professional de Grau Mitjà Tècnic en atenció a persones en situació de dependència
Fes clic aquí per accedir a tota la informació.

Realitzar tràmit d’admissió


Recordau que per fer la mátricula el procés demanarà un codi de centre:
el codi del centre TothEducatiu és 07015151.
0
Alumnes titulats
0
Professionals
0%
Inserció laboral

Centre de formació professional

• Totheducatiu •